Office 365 (ansatte)

Ansatte har tilgang til mange tjenester i Office 365, og under listes noen av dem.

www.office.com

1. Klikk på Sign in

2. Skriv inn ditt brukernavn etterfulgt av @nih.no (eks. elvisp@nih.no).

3. Klikk Neste/Next. Du vil nå få opp NIHs innloggingsbilde.

4. Skriv inn passord > Sign in.

For innlogging, se info til høyre.

Disse tjenestene er for tiden aktiverte:

OneDrive

Personlig skylagring (se lagringspolicy for hva som kan og ikke kan lagres her).

Teams

Faste organisasjonsteam og mulighet for opprettelse av egne team.

SharePoint

Intranett og prosjektweb.

Office Online

m.fl.

Installasjon av Office på private enheter

(privat PC, telefon, nettbrett)

Alle ansatte kan installere Office på inntil 5 enheter.

NB! Office-pakken du installerer via Office 365 erstatter andre versjoner av Office som du måtte ha på maskinen

NB! Office-pakken fra Office 365 skal ikke installeres på kontormaskiner ved NIH. Disse driftes av IT-avdelingen og vil få installert den til enhver tid støttede versjonen av Office.

Logg inn i Office 365-portalen , klikk på "Installér Office-applikasjoner" til høyre i bildet og følg instruksjonene på skjermen.