E-post

Alle studenter og ansatte har en personlig e-postadresse. Da det kan bli sendt viktig informasjon til denne adressen er det nødvendig at du leser den jevnlig.

E-postadresse

Alle studenter har adresse på formatet brukernavn@student.nih.no

NB! Ved innlogging på mail/Office365 må du skrive brukernavn@nih.no

Ansattes e-postadresser ender på @nih.no.

Outlook Web App/Webmail

E-post kan leses i nettleser, Outlook-appen på mobile enheter eller e-postklient på PC/mac.

NB! Logg inn med brukernavn etterfulgt av @nih.no etter (eks. elvisp@nih.no)

Webadresse: https://outlook.office.com

Lese e-post fra smarttelefon/nettbrett

Du kan også konfigurere mobil eller nettbrett å motta NIH-epost. Se veiledning

Les e-post jevnlig og slett unødige elementer

Hold orden i postboksen din. Alt du sender legges det kopi av under Sendte elementer. Rydd der, og påse at du også tømmer Slettede elementer.