Tilgang på campus

På NIH kan studenter logge deg inn på våre maskiner i biblioteket og U6, eller bruke privat utstyr som du kobler til det trådløse nettet. Det er ikke tillatt å koble private PC-er til nettverkspunkter i veggen.

For bruk av skolens og eget utstyr knyttet til våre tjenester følger det retningslinjer som er beskrevet i IT-reglementet for studenter (pdf).

For ansatte gjelder egne retningslinjer.

Innlogging

Både i biblioteket og rom U6 logger du inn med ditt NIH-brukernavn og passord.

Husk å logge ut før du forlater maskiner.

Tilgjengelig programvare

Via skolens maskiner får du tilgang til Office-applikasjoner (Outlook, Word, Excel, PowerPoint m.fl.), SPSS, Adobe Reader og noen andre applikasjoner som brukes til undervisningsformål. Det er ikke lov/mulig å kjøre andre applikasjoner enn de du finner på skrivebordet og Start-menyen.

Lagring av dokumenter

Når du er innlogget på terminalserver finner du stasjonene H: og S: under Computer. Disse tas det backup av hver dag.

  • H: er til dine private data, som bare du har tilgang til.
  • S: er en fellesdisk for alle studenter.

I tillegg kan du finne flere stasjoner som representerer evt. minnepinne eller annet utstyr som er koblet til via USB-utgang.  

Privat PC

Du kan koble din bærbare maskin til det trådløse nettet på NIH. Den skal ikke kobles til nettverkspunkter/kabler med mindre spesiell tillatelse er gitt fra IKT.

Fra trådløst nett har du tilgang til Internett, herunder Office 365/OneDrive, e-postNIHs hovedside og timeplan.

Påse at maskinen din har oppdatert anti-virusprogramvare og til enhver tid har siste sikkerhetsoppdateringer for operativsystemet (Windows, mac, linux-varianter, etc.). 

Se egen veiledning for oppsett av trådløst nett under våre Tjenester.