Informasjon om masterkontor

Norges idrettshøgskole tilbyr kontorplasser til sine masterstudenter.

Masterkontorene er kun for andre års masterstudenter, og kontorene kan brukes i skolens åpningstid.

Når du er semesterregistrert vil du få tilgang til kontorplass. Det er ikke faste plasser, og du må derfor rydde opp etter deg for hver dag. Det er satt opp bokskap hvor du kan lagre materiell. 

Retningslinjer for bruk

 1. Arbeidsplassene er til disposisjon kun for 2. års masterstudenter, 42 plasser.
  Åpningstider: mandag-fredag kl. 0800-2200, lørdag/søndag kl. 0900-1730.
 2. Skalldører (hovedinngang og rømningsveier) til Brakka skal alltid være lukket og låst. Det er etablert adgangskontroll (kortleser) ved hovedinngang hvor studentkortet gir adgang. De som ønsker tilgang får dette ved å henvende seg i servicetorget. Masterstudentene har adgang til 1.etg. i Brakka.
 3. Frem til juli 2015 er det faste arbeidsplasser som merkes med navn. Fra august 2015 gjelder etter «først til mølla prinsippet» (free seating).
 4. Masterstudenter får ved behov tildelt 1 bokskap i Brakka. For tildeling av skap, henvises til Servicetorget (hverdager kl. 0800-1545). Skapene er nummerert og tildelt skap vil bli merket med navn. Dersom skap tas i bruk uten avtale vil lås klippes og innholdet fjernet og destruert.
 5. Det er ikke tillatt å holde av arbeidsplassen eller på annen måte beslaglegge plassen ut over rimelig tid uten at den er i bruk. Ordinære spisepauser o.l. betraktes som rimelig tid.
 6. Bruk av lokalet til andre formål enn arbeidsplasser, tillates ikke.
 7. Når arbeidsplassen forlates for dagen, skal det på og rundt plassen være ryddet for personlig materiell/utstyr og søppel.
  Påse at vinduer i 1.etg. er lukket når Brakka forlates.
 8. Rømningsveier og dører, skal til en hver tid være fri for hindringer. Sykler, ski o.l. er selvfølgelig ikke tillatt tatt med inn i Brakka.
 9. Det er et minikjøkken til disposisjon i etasjen.
  Den enkelte student som bruker kjøkkenet er ansvarlig for å rydde og vaske etter seg.

Ved spørsmål ta kontakt med Eiendomsavdelingen.