E-post

Alle studenter og ansatte har en personlig e-postadresse. Da det kan bli sendt viktig informasjon til denne adressen er det nødvendig at du leser den jevnlig.

E-postadresse

Alle studenter har adresse på formatet brukernavn@student.nih.no

Ansattes adresser ender på @nih.no.

Outlook Web App/Webmail

E-post kan leses i nettleser, app på mobile enheter eller e-postklient på PC/mac.

Webadresse for studenterhttps://outlook.office.com

Webadresse for ansattehttps://mail.nih.no

Lese e-post fra smarttelefon/nettbrett

Du kan selv konfigurere mobilen din til å motta NIH-epost.

Studenter: Se Office 365.

Ansatte: Tjener: mail.nih.no, domene: nih.no

Les e-post jevnlig og slett unødige elementer

Hold orden i postboksen din. Alt du sender legges det kopi av under Sendte elementer. Rydd der, og påse at du også tømmer Slettede elementer.