Passordtjenester

Via våre passordtjenester kan du bytte passord og bestille nytt dersom du har glemt det gamle, eller konto er stengt som følge av manglende passordbytte.

Under passord.nih.no kan du: 

  • Bytte passord
  • Bestille brukernavn
  • Bestille engangspassord og sette nytt passord

Passord må byttes minimum én gang i året, og du vil bli varslet på e-post dersom dette ikke er gjort.

Krav til passord

For å få laget et gyldig passord må følgende krav være oppfylt:

  • Passordet må inneholde minst 12 bokstaver. Ingen tall.
  • Passordet må inneholde minst ett mellomrom.
  • Passordet kan ikke inneholde spesialtegn, æ, ø eller å.
  • Passordet bør ikke kunne relateres til deg (f.eks. navn, bosted osv.). 

Glemt passord/bestilling av nytt

Denne tjenesten forutsetter at ditt mobilnummer er registrert i "privat mobil"-feltet i SAP (ESS) eller FS (StudentWeb) uten mellomrom (+47xxxxxxxx).

Det tar inntil et døgn fra mobilnummer er lagt inn i ESS til denne tjenesten kan benyttes, mens endring i StudentWeb reflekteres innen noen timer. 

Vær oppmerksom på at ansatte som ikke er registrert i SAP (lønns - og personalssystemet) ikke kan benytte seg av tjenesten. Det samme gjelder studenter/ansatte med ikke-nordiske mobilnumre.