Tjenester

Norges idrettshøgskole kan i tillegg til høgskolens studier tilby en rekke tjenester og utleie av våre flotte idrettsanlegg. Bygningsmassen er under rehabilitering fram til høsten 2017, hvilket fører til redusert tilbud i perioden.