Påmelding til svømmekurs

Påmelding til svømmekurs er nå stengt for inneværende kursrunde. Det er foreløpig usikkert når påmeldingen til neste kursrunde kan begynne da inneværende kursrunde er satt på pause fram til tirsdag 20. april. Nærmere informasjon kommer når vi vet om det vil være mulig å gjennomføre inneværende kursrunde og om det vil være mulig å gjennomføre en ny kursrunde før sommeren. NIH Svømmeskole skal sørge for at aktiviteten gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Derfor må alle kursdeltagere og foresatte sette seg godt inn i NIH Svømmeskole sine koronavettregler, se under.

Før oppmøte første kursdag og gjennom kurset må alle deltagere og foresatte sette seg godt inn i de gjeldende koronavettreglene for NIH Svømmeskole. Disse er oppdatert per 02. februar og endringer er markert i rødt.

Det er ingen plassgaranti på NIH Svømmeskole, men nåværende deltagere har større mulighet til å få plass på det tidspunktet de ønsker.

Hvis noen melder barna sine på feil gruppe med hensikt, kan det føre til tap av plass.

NIH Svømmeskole sitt påmeldingssystem innebærer at det ikke er mulig å sende påmelding via e-post, kun via lenkene som kommer lenger opp på siden. Påmeldingsløsningen krever bruk av nettbank da betalingen skjer ved påmelding. Bekreftelse på plass kommer umiddelbart etter at barnet er påmeldt og plassen er betalt.

Har du spørsmål kan disse stilles til svommeskole@nih.no
Informasjon om svømmekurset finner du under timeplan eller nivåer og kursinnhold. 

Viktig informasjon før påmelding

Aldersgrense

Vi har en aldersgrense på fylte fem år, men barn kan delta fra 4 år hvis de er høyere enn 110 cm.

Avmelding/Avbestilling

Dersom barnet ditt har fått plass, men vil nå heller spille fotball må plassen avbestilles. Du må da benytte deg av angreretten innen 14 dager etter påmelding.

Fortrinnsrett

De som har gått på det direkte foregående kurset vil få tilsendt påmeldingslink på e-post, før den publiseres på web-siden noen dager senere. Deltakere fra kurs som ligger lenger tilbake enn det foregående blir behandlet som NYE deltakere!

Hvem er gammel/ny deltaker?

De barna som har gått på kurs det foregående semesteret regnes som ”gammel” deltaker.

Dersom barnet har kuttet ut svømmekurset i ett eller noen semestre, og ønsker å begynne igjen, gjelder barnet som NY deltaker.

Hvor melder man seg på?

Alle påmeldinger må skje via påmeldingslenken på websiden vår.

Når melder man seg på? 

Påmeldingen kan bare foretas i påmeldingstidsrommet og skjer utelukkende via nettet med påmeldingsskjemaet. Påmeldingen kan kun gjennomføres når påmeldingslenken er aktivert.

Vær oppmerksom på at du melder deg på i riktig tidsrom!
Dersom det skulle være feil med påmeldingslinken i påmeldingstidsrommet, vennligst kontakt svommeskole@nih.no 

Du er selv ansvarlig for å melde barnet på korrekt.

Påmeldingsrutiner

Bekreftelse på plass kommer så fort barnet er påmeldt, og kurset er betalt. All korrespondanse om barnas kursplass på svømmeskolen skjer via e-post, svommeskole@nih.no

Korrekt påmelding?

Pass på at du har meldt deg på ønsket kursnivå, kurstid og dag! Det er lett å glippe på rullemenyen, dobbeltsjekk at du melder barnet ditt på ønsket nivå, tid og dato før du klikker på ”send”. Du er selv ansvarlig for korrekt påmelding. Vi kan dessverre ikke påta oss jobben om å kontrollere at alle søkere har gjennomført påmeldingen korrekt.

Plassgaranti

Den tildelte kursplassen gjelder bare for det enkelte kurset og  semesteret barnet har blitt meldt på. INGEN har noen krav på eller rettigheter i juridisk forstand på å få en plass på kommende svømmekurs. MEN for å sikre fremgang og progresjon prøver vi så langt det er mulig å sørge for at barn fra inneværende kurssemester kan fortsette på samme kurs neste semester. Derfor får disse fortrinnsrett ved neste påmelding og plasstildeling. 

Søsken

Søsken til "gammel" deltager kan også påmeldes før påmeldingen åpner for nye deltakere. 

Ubenyttede kurskvelder

Kursavgift for ubenyttede kurskvelder refunderes ikke.

Kontakt

NIH Svømmeskole

Besøksadresse: Sognsveien 220
Postadresse: 0806 Oslo
E-post: svommeskole@nih.no