Om NIH Svømmeskole

Vår filosofi:

 

Vanntilvenning er en kontinuerlig prosess som aldri avsluttes på NIH Svømmeskole. Det er likevel en viss forskjell på å stå i barnebassenget og blåse bobler - til å ligge på fire meters dyp å kikke opp mot overflaten. Det er i dette spennet at NIH Svømmeskole finner referanser for sitt arbeid. Lek skal stå sentralt på alle nivåer i svømmeopplæringen og stimulere de egenskapene som er nødvendig.

 

NIH Svømmeskole fokuserer på flyteevnen og bruker i liten grad flytemidler. De grunnleggende kursene er mindre opptatt av framdrift, mens kursene for de viderekomne fokuserer mest på det. Å utsette terping på tradisjonelle svømmetak til fordel for et utvalg av puste-, flyte- og bevegelsesoppgaver, viser seg imidlertid å gi positive resultat på sikt.

Svømming på NIH handler om hvordan man beveger seg i vannet og ikke bare hvor langt man svømmer. Det er mer nyttig å kunne hvile, ved å flyte så lenge man vil, enn bare å kunne bevege seg i en bestemt retning. Det er allsidighet som gjør en i stand til å hanskes med "uventede" hendelser.

De ulike svømmeartene har sin misjon, og ingen kan prioriteres framfor andre eller betraktes som den ideelle. Noen er imidlertid enklere å lære og kommer derfor tidligere i opplæringsprosessen. Vi introduserer derfor crawl og ryggcrawl som første svømmeteknikker. Disse tilsvarer menneskets naturlige bevegelsesform på land når vi løper og går.

Det å kunne bevege seg uanstrengt både på magen og på ryggen i vannskorpen og under vann, og det å skifte stilling og retning, er grunnleggende for kontinuerlig glede og motivasjon. Gjennom slik erfaring etableres det etter hvert et indre behov om å kunne bevege seg rasjonelt i vannet.

Velkommen til NIH Svømmeskole!