Nyheter og beskjeder

NIH Svømmeskole startet ny kursrunde i uke 37. Kursrunden varer i 8 uker, til og med uke 45. Vi følger skoleruta i Oslo og har derfor ikke kurs i høstferien (uke 40).

Kontakt

NIH Svømmeskole

Besøksadresse: Sognsveien 220
Postadresse: 0806 Oslo
E-post: svommeskole@nih.no