Nyheter og beskjeder

I gjeldende forskrift er svømmehaller i Oslo stengt for svømmekurs til og med torsdag 29. april. Vi håper å komme igang igjen med inneværende kursperiode tirsdag 4. mai. NIH Svømmeskole skal sørge for at aktiviteten gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Derfor må alle kursdeltagere og foresatte sette seg godt inn i NIH Svømmeskole sine koronavettregler, se under.

Voksenkurs

Vi tilbyr også voksenkurs på torsdager med hovedfokus på crawlteknikk. Dette blir dessverre ikke arrangert neste kursrunde pga. smittesituasjonen og -verntiltakene for Oslo. 

NIH Svømmeskole Koronavettreger
Før oppmøte første kursdag og gjennom kurset må alle deltagere og foresatte sette seg godt inn i de gjeldende koronavettreglene for NIH Svømmeskole. Disse er oppdatert per 2. februar og endringer er markert i rødt.

Kontakt

NIH Svømmeskole

Besøksadresse: Sognsveien 220
Postadresse: 0806 Oslo
E-post: svommeskole@nih.no