Nivåer og kursinnhold

Vi tilbyr svømmekurs på åtte forskjellige nivåer.

NIH Svømmeskole skal sørge for at aktiviteten gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Derfor må alle kursdeltagere og foresatte ha satt seg godt inn i NIH Svømmeskole sine koronavettregler før oppmøte til svømmekurs.

Nivå Sjøstjerne (1-3)

Antall barn: 18 hvis 3 instruktører. 12 hvis 2 instruktører.
Antall instruktører: 3 (2)
Hvem: Fra 5 år, IKKE svømmedyktig. (Fra 4 år med minimumskrav: 110 cm høyde)
Hvor foregår kurset: Plaskebassenget (det lille bassenget)
Hva lærer man på dette kurset: Vanntilvenning, dykke, flyte, gli, beinspark og hopp fra trapp.
Sjøstjerne er delt inn i tre nivå: 1, 2 og 3. Barna blir delt inn etter hvor trygge de er i vannet. De barna som trenger mest vanntilvenning vil i hovedsak jobbe med dette.
Begynnersvømming på mage og rygg for de som er komfortable med å ha hodet under vann. Beinspark med plate og andre tekniske og svømmerelaterte øvelser. 
Undervisningen skjer samlet i lek og i mindre grupper når fokuset er tekniske øvelser.

Det er vanlig å gjennomføre kurset flere ganger ettersom Sjøstjerne består av tre ulike nivå.  

Gullfisk er delt inn i 4 nivåer (se Gullfisk 1, 2, 3 og 4)

Nivå 1 - Gullfisk 1

Antall barn: 10-12 barn hvis 2 instruktører. 6 barn hvis 1 instruktør.
Antall instruktører: 1-2
Hva man bør kunne for å begynne på Gullfisk 1:
Hoppe fra kanten (i det store bassenget), ta seg tilbake til kanten og kunne komme seg litt rundt på egenhånd. MÅ kunne ha hodet under vann - og være relativt trygg i og under vann. Kunne dykke ned og hente en ring på 70 cm uten svømmebriller. Svømme alene med plate på magen og på ryggen med crawl- og ryggbeinspark (instruktør sikrer). De må være i stand til å redde seg selv fra omtrent midt i bassenget.
Hvor foregår kurset: På den grunne delen av det store bassenget nærmest tribunen.
Hva lærer man på dette kurset: Dykke, flyte, gli, holde pusten og hopp fra kant. Begynnersvømming på mage og rygg med hodet under vann. I hovedsak beinspark med og uten plate. Linjeholdning. Livredning.

Nivå 2 - Gullfisk 2

Antall barn: 10-12 barn hvis 2 instruktører. 6 barn hvis 1 instruktør.
Antall instruktører: 1-2
Hva man bør kunne for å begynne på Gullfisk 2:
Hoppe fra kanten ut i vannet på ulike måter (i det store bassenget). Være forholdsvis trygg i og under vann. Kunne dykke ned og hente opp en ring fra bunnen (ca 120 cm). Svømme alene uten plate (ca 6 meter) på magen og på ryggen med crawl- og ryggbeinspark (instruktør skal kunne observere fra kanten). De må være i stand til å redde seg selv overalt i bassenget og kunne komme seg rundt på egenhånd.
Hvor foregår kurset: På den grunne delen av det store bassenget nærmest glassvinduene.
Hva lærer man på dette kurset: Dykke, flyte, gli, holde pusten og hopp fra kant på ulike måter. Crawl- og ryggbeinspark med og uten plate. Armtak i crawl og rygg med og uten plate. Introduksjon til pusteteknikk og bruk av svømmeføtter. Supermann. Linjeholdning. Livredning.

NB: Bassenget er 120 cm dypt på det grunneste (Gullfisk 1 og 2). Barn som ikke står på bunnen må kunne svømme (Gullfisk 2) og klare seg selv med plate (Gullfisk 1). Eldre barn som ikke er svømmedyktige kan begynne på dette kurset.

Nivå 3 - Gullfisk 3

Antall barn: 6-7
Antall instruktører: 1
Hva man bør kunne for å begynne på Gullfisk 3:
Hoppe fra kanten ut i vannet på ulike måter (i det store bassenget). Være komfortable i og under vann. Kunne dykke ned og hente opp en ring fra bunnen (ca 140 cm). Svømme alene uten plate (12,5 meter) på magen og på ryggen. Kunne flyte i 10 sekunder på mage og rygg. De må være i stand til å redde seg selv overalt i bassenget og komme seg rundt på egenhånd. Instruktør er stort sett på land.    
Hvor foregår kurset: På tvers over grunna i det store bassenget, utenfor Gullfisk 1 og 2.
Hva lærer man på dette kurset: Dykke, flyte, gli, holde pusten og hopp fra kant på ulike måter. «Stup» fra rumpa. Crawl- og ryggbeinspark uten plate. Armtak i crawl og rygg, uten plate. Pusteteknikk. Bruk av svømmeføtter. Supermann. Linjeholdning. Rotasjon. Livredning.

Nivå 4 - Gullfisk 4

Antall barn: 6-7
Antall instruktører: 1
Hva man bør kunne for å begynne på Gullfisk 4:
Hoppe fra kanten ut i vannet på ulike måter (store bassenget). Stupe sittende på rumpa. Kunne dykke ned og hente opp en ring fra bunnen (ca 160 cm). Svømme alene uten plate (12,5 meter) med crawl- og ryggbeinspark og armtak (på mage og rygg). Kunne flyte i 30 sekunder på mage og rygg. De må være i stand til å redde seg selv overalt i bassenget og komme seg rundt på egenhånd. Instruktør er på land.
Hvor foregår kurset: På tvers ved skillet mellom den grunne og dype delen av bassenget, utenfor Gullfisk 3.
Hva lærer man på dette kurset: Dykke, flyte, gli, holde pusten og hopp fra kant på ulike måter. Stup fra huk. Crawl- og ryggbeinspark. Armtak i crawl og rygg. Rytmisk pusting. Introduksjon til brystbeinspark. Bruk av svømmeføtter. Supermann. Linjeholdning. Rotasjon. Livredning.

Nivå 5 - Sel

Antall barn: 10-20
Antall instruktører: 1-2
Hva man bør kunne for å begynne på Sel:
Hoppe ut på dypt vann, svømme 50 meter på magen, stoppe og flyte i ett minutt og svømme 50 meter videre på ryggen.
Skal kunne svømme 25 meter sammenhengende crawl med beinspark og armtak.
Skal kunne svømme 25 meter sammenhengende rygg med beinspark og armtak.
Skal kunne svømme ca 5 meter under vann.
Skal kunne «stupe» på huk fra kanten.
Skal kunne hente ring på grunna ved nedgang til dypet.
Skal kunne hoppe fra stupebrett / 1 meter.
Hvor foregår kurset: Kurset holdes på den dype delen i det store bassenget.
Hva lærer man på dette kurset: Videreutvikling av svømmeferdighetene (dykke, hopp, flyte, gli, linjeholdning), svømmeteknikker på mage og rygg (crawl, rygg og bryst), distansesvømming, trå vannet, stup og livredning.

Nivå 6 - Delfin

Antall barn: 10-20
Antall instruktører: 1-2
Hva man bør kunne for å begynne på Delfin:
Hoppe ut på dypt vann, svømme 100 meter på magen, stoppe og flyte i 2 minutter, og svømme 100 meter videre på ryggen.
Skal kunne svømme 50 meter sammenhengende crawl med beinspark, armtak, linjeholdning, rotasjon og pusteteknikk.
Skal kunne svømme 50 meter sammenhengende rygg med beinspark, armtak, linjeholdning, rotasjon og pusteteknikk.
Skal kunne svømme 25 meter sammenhengende bryst med beinspark, armtak, glifase og pusteteknikk.
Skal kunne svømme ca. 8 meter under vann.
Skal kunne stupe fra kanten.
Skal kunne hente ring på grunna ved nedgang til dypet og dykke 3 meter ned.
Skal kunne hoppe fra 3 meter.
Hvor foregår kurset: Kurset holdes på den dype delen i det store bassenget.
Hva lærer man på dette kurset: Videreutvikling av svømmeferdighetene (hopp, dykke, flyte, gli, linjeholdning), svømmeteknikker på mage og rygg (crawl, rygg og bryst), distansesvømming, trå vannet, stup og livredning.

Nivå 7 - Hai

Antall barn: 10-20
Antall instruktører: 1-2
Hva man bør kunne for å begynne på Hai:
Hoppe ut på dypt vann, svømme 200 meter på magen, stoppe og flyte i 3 minutter, og svømme 200 meter videre på ryggen.
Skal kunne svømme 100 meter sammenhengende crawl med beinspark og armtak, rotasjon, linje og pusteteknikk.
Skal kunne svømme 100 meter sammenhengende rygg med beinspark og armtak, rotasjon, linjeholdning og pusteteknikk.
Skal kunne svømme 100 meter sammenhengende bryst med beinspark og armtak, glifase, linjeholdning og pusteteknikk.
Skal kunne svømme ca 12,5 meter under vann.
Skal kunne stupe stående på kanten.
Skal kunne hente ring på grunna ved nedgang til dypet og dykke 4 meter ned.
Skal kunne hoppe fra 3 meter.
Hvor foregår kurset: Kurset holdes på den dype delen i det store bassenget.
Hva lærer man på dette kurset: Videreutvikling av svømmeferdighetene (hopp, dykke, flyte, gli, linjeholdning), svømmeteknikker på mage og rygg (crawl, rygg, bryst og butterfly), distansesvømming, trå vannet, startstup, akrobatikk, vannpolo, saltovending og livredning.

Kontakt

NIH Svømmeskole

Besøksadresse: Sognsveien 220
Postadresse: 0806 Oslo
E-post: svommeskole@nih.no