NIH spiseri

NIH sin kantine er drevet av SIO

SIO

Velg Norges idrettshøgskole fra nedtrekksmenyen fra SIOs nettsted. Der finner du opopdatert informasjon om åpningstider, meny og tilbud

Renhold og koronaviruset

Lokale renholdstiltak er beskrevet i selve kantine.