Har du funnet et digitalt dokument i Nasjonalbibliotekets samlinger som du ikke får tilgang til?

Som student og forsker kan du få tilgang til disse dokumentene når formålet er forskning.

Bilde av Nasjonalbiblioteket
Foto: Nasjonalbiblioteket

Noen dokumenter har en begrensning på hvor mange som kan lese det samtidig, og da vil du ikke få mulighet til å søke om tilgang. Da er det bare å prøve igjen senere.

Er du STUDENT ved NIH?

Merk at du må kontakte biblioteket når du har søkt om tilgang - send en epost til library@nih.no.

Er du FORSKER ved NIH?

Har du noen spørsmål? Kontakt biblioteket.