Har du funnet et digitalt dokument i Nasjonalbibliotekets samlinger som du ikke får tilgang til?

Som student og forsker kan du få tilgang til disse dokumentene når formålet er forskning og dokumentasjon.

Bilde av Nasjonalbiblioteket
Foto: Nasjonalbiblioteket

Dokumentasjon omfatter eksempelvis at studenter kan bruke det pliktavleverte materialet når de skriver oppgaver eller forbereder seg til eksamen. Dokumentasjonsformål omfatter også bruk av kildemateriale i utredningsarbeid, slektsforsking og bygdebokskriving. Det samme vil gjelde journalister og forfattere som søker etter bakgrunnsstoff til prosjektene sine.

Noen dokumenter har en begrensning på hvor mange som kan lese det samtidig, og da vil du ikke få mulighet til å søke om tilgang. Da er det bare å prøve igjen senere.

Er du STUDENT ved NIH?

Merk at du må kontakte biblioteket når du har søkt om tilgang - send en epost til library@nih.no.

Er du FORSKER ved NIH?

Har du noen spørsmål? Kontakt biblioteket.