Publisering av forskningsresultater

Av de statlige universiteter og høgskoler er NIH for sjette år på rad best på publisering per faglig ansatt.

Grafisk fremstilling av publiseringspoeng per ansatt i 2017 på NIH, UiO, UiB, NMBU og NTNU
Tall fra DBH viser at NIH hadde 2,42 poeng per vitenskapelig ansatt i 2017.  Kilde: DBH/NSD
UMultirank 2019
Topp 25 Performer UMultirank 2019

Cristin

Alle forskningspublikasjoner fra NIH er registrert i Cristin. Hver måned legges det ut en liste over forskningspublikasjonene som ble registrert i Cristin foregående måned.

Brage

Fra 2008 er omtrent 60% av alle NIHs vitenskapelige artikler fritt tilgjengelig i det institusjonelle arkivet Brage.

Forstørrelsesglass. Illustrasjon. Søk i Brage

Masteroppgaver

Fra våren 2015 er masteroppgavene fra NIH kun tilgjengelig elektronisk i arkivet Brage, og ikke i papir i biblioteket.