Publisering av forskningsresultater

Av de statlige universiteter og høgskoler er NIH for sjette år på rad best på publisering per faglig ansatt.

Tall fra DBH viser at NIH hadde 2,42 poeng per vitenskapelig ansatt i 2017. 

Grafisk fremstilling av publiseringspoeng per ansatt i 2017 på NIH, UiO, UiB, NMBU og NTNU
Kilde DBH/NSD

Cristin

Alle forskningspublikasjoner fra NIH er registrert i Cristin. Hver måned legges det ut en liste over forskningspublikasjonene som ble registrert i Cristin foregående måned.

Brage

Fra 2008 er omtrent 60% av alle NIHs vitenskapelige artikler fritt tilgjengelig i det institusjonelle arkivet Brage.

Forstørrelsesglass. Illustrasjon. Søk i Brage

Masteroppgaver

Fra våren 2015 er masteroppgavene fra NIH kun tilgjengelig elektronisk i arkivet Brage, og ikke i papir i biblioteket.