Publisering av forskningsresultater

De faglige ansatte på NIH oppnådde i 2016 i snitt 2,20 publikasjonspoeng, på Universitetet i Oslo var tallet 1,76.

Cristin

Alle forskningspublikasjoner fra NIH er registrert i Cristin (Current Research Information System In Norway). 

Hver måned legges det ut en liste over forskningspublikasjonene som ble registrert i Cristin foregående måned.

Brage

Fra 2008 er cirka 60% av alle NIHs vitenskapelige artikler fritt tilgjengelig i det institusjonelle arkivet Brage.

 Søk i Brage

Masteroppgaver

Fra våren 2015 er masteroppgavene fra NIH kun tilgjengelig elektronisk i arkivet Brage, og ikke i papir i biblioteket.