Vurdering av kvaliteten på open access-tidsskrifter

Godkjente tidsskrifter (publiseringskanaler)

Deler av NIHs tildeling baseres på antall publikasjoner foregående år i såkalte godkjente publiseringskanaler.

I NSDs Database for statistikk om høgre utdanning finner dere en oversikt over godkjente kanaler på nivå 1 og 2, samt de som ikke har blitt godkjent:
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler

Open access - hvilket tidsskrift skal man publisere i?

Det finnes flere og flere open access-tidsskrifter, og kvaliteten på dem varierer stort. Typisk for de useriøse aktørene, er at de tar direkte kontakt med forskere og spør om de vil publisere i deres
tidsskrift.

For å unngå open access-tidsskrifter av dårlig kvalitet, kan følgende liste være til hjelp:

 • Hvis du får en henvendelse om publisering fra et for deg ukjent tidsskrift, bør det ringe noen bjeller med en gang.
     
 • Er responstiden og tid fra innsending til akseptering unormalt kort? Det kan tyde på manglende fagfellevurdering / kvalitetssikring.
     
 • Se på tidsskriftets hjemmeside:
  a. Har de fagfellevurdering?
  b. Er tidsskriftet indeksert i noen fagdatabaser?
  c. Har noen kjente navn innen feltet ditt publisert i tidsskriftet?
     
 • Sjekk om det er registrert hos DOAJ (Directory of open access journals):
  www.doaj.org
      
 • Sjekk om det er en godkjent kanal:
  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler