Støtte til forfatterbetaling for Open Access-artikler

Med «forfatterbetaling» menes her Article Processing Charge (APC) eller lignende avgifter i rene open access-tidsskrifter. Søknader behandles fortløpende av Elin Hecker på biblioteket.

Artikkelen må være AKSEPTERT for publisering når du sender inn dette skjemaet.

Korresponderende forfatter må være tilknyttet NIH som ansatt eller ph.d.-kandidat, og NIH må krediteres i publikasjonen med angivelse av forfatterens institusjonstilhørighet.

Tidsskriftet må være godkjent kanal på nivå 1 eller 2 hos NSD - klikk her for å sjekke.

Er tidsskriftet registrert i DOAJ?
Er tidsskriftet tellende hos NSD?
Er forskningen som ligger til grunn for artikkelen finansiert av eksterne kilder?