Publisering og open access

Når du skal publisere en artikkel, må du vurdere valg av tidsskrift og se på muligheten for open access-publisering. Du må også følge finansiørenes krav (Norges forskningsråd og regjeringen).

Rene open access-tidsskrifter = alle artikler er gratis å lese (kun selve publiseringen koster).

Hybride tidsskrifter = inneholder både artikler som er gratis å lese (kun selve publiseringen koster), og artikler som man må ha abonnement for å lese.

Valg av tidsskrift
Publiser og les-avtaler
Open access-fond
Rabatt på publiseringsavgiften - Frontiers og MDPI
Finansiørenes krav

Valg av tidsskrift

Det er viktig å velge et tidsskrift som er godkjent på nivå 1 eller 2, slik at NIH får uttelling for artikkelen. Du kan finne ut dette ved å søke på tidsskriftet i NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler.

 • Rene open access-tidsskrifter
  Hvis du velger et rent open access-tidsskrift, og det er i NSDs register, kan du regne med at det er et kvalitets-tidsskrift. Er du imidlertid usikker, kan du lese "Vurdering av kvaliteten på open access-tidsskrifter" [pdf].  
 • Open access-publisering (ren open access og hybrid)
  Når du har valgt tidsskrift, er det ønskelig at artikkelen publiseres open access. Dette kan gjøres ved å velge et tidsskrift i "publiser og les-avtale"-avtalene våre. Hvis det ikke finnes der, kan du søke open access-fondet (gjelder ikke hybride tidsskrifter) om støtte til betaling av APC.

Publiser og les-avtaler

NIH har avtale med forlagene Elsevier, Taylor & Francis og Springer om at forskere kostnadsfritt kan publisere open access i mange tusen av deres titler.

Hva må du gjøre? Velg open access og legg inn NIH som tilhørighet ved innsending av artikkel. Biblioteket vil motta epost fra forlaget og godkjenner open access. 
Ta kontakt med Elin Hecker på biblioteket hvis du har noen spørsmål.
    

Open access-fond

Midler tildeles fortløpende etter først til mølla-prinsippet.
Det innvilges kun støtte til publisering i rene open access-tidsskrifter (se ordforklaringer i høyre marg).

 • Send søknad idet artikkelen er akseptert
  SØKNADSSKJEMA [pdf]
 • Korresponderende forfatter må ha tilhørighet NIH i artikkelen
 • Tidsskriftet må være godkjent på nivå 1 eller 2 i NSDs Database
 • Tidsskriftet må være rent open access (ikke hybrid), og må være registrert i DOAJ

Mer informasjon finner du i retningslinjene for tildeling [pdf]. Ta kontakt med Elin Hecker på biblioteket hvis du har noen spørsmål.
    

Rabatt på publiseringsavgiften

 • Frontiers
  For 2021 får vi 10% rabatt på publiseringsavgiften (APC) for tidsskrifter utgitt av Frontiers. Forlagets utgivelser er rene open access-tidsskrifter - se liste over tidsskriftene.
 • MDPI
  For 2021 får vi 10% rabatt på publiseringsavgiften (APC) for tidsskrifter utgitt av MDPI. Forlagets utgivelser er rene open access-tidsskrifter.
      

Finansiørenes krav

 • Norges forskningsråd
  Fra 2021 gjelder Plan S: Alle forskningspublikasjoner som er et resultat av forskning finansiert av Forskningsrådet, må gjøres åpent tilgjengelig umiddelbart ved publikasjonstidspunktet. Det kan gjøres ved å enten publisere i open access-tidsskrifter, på open access-plattformer eller i et institusjonelt arkiv uten embargo. NIH har det institusjonelle arkivet Brage.
     
  Hva kan du gjøre for å sjekke at du innfrir Forskningsrådets krav? Søk i Journal Checker Tool (etter at du har sjekket at tidsskriftet er på nivå 1 eller 2). Legg inn tidsskriftets navn eller ISSN, finansiørens navn og din institusjonstilknytning.
 • Regjeringen
  I 2017 lanserte regjeringen retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Målet at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.