Publisering av artikler og støtte til open access

Når du skal publisere en artikkel, må du vurdere valg av tidsskrift og se på muligheten for open access-publisering. På denne siden finner du hjelp til dette, og spesielt punktet om "publiser og les"-avtaler er viktig.

Rene open access-tidsskrifter = alle artikler er gratis å lese (kun selve publiseringen koster).

Hybride tidsskrifter = inneholder både artikler som er gratis å lese (kun selve publiseringen koster), og artikler som man må ha abonnement for å lese.

Huskeliste ved publisering av artikler
Publiser og les-avtaler
Open access-fond
Rabatt på publiseringsavgiften i Frontiers-tidsskrifter
Open access-policy ved NIH, i Norge og i Europa
Brage

Huskeliste ved publisering av artikler

 • Valg av tidsskrift
  Det er viktig å velge et tidsskrift som er godkjent på nivå 1 eller 2, slik at NIH får uttelling for artikkelen. Du kan finne ut dette ved å søke på tidsskriftet i NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler.

 • Rene open access-tidsskrifter
  Hvis du velger et rent open access-tidsskrift, og det er i NSDs register, kan du regne med at det er et kvalitets-tidsskrift. Er du imidlertid usikker, kan du lese "Vurdering av kvaliteten på open access-tidsskrifter" [pdf].  
     
 • Open access-publisering (ren open access og hybrid)
  Når du har valgt tidsskrift, er det ønskelig at artikkelen publiseres open access.Dette kan gjøres ved å velge et tidsskrift i "publiser og les-avtale"-avtalene våre. Hvis det ikke finnes der, kan du søke open access-fondet om støtte til betaling av APC.

Publiser og les-avtaler

NIH har avtale med forlagene Elsevier, Taylor & Francis og Springer om at forskere kostnadsfritt kan publisere open access i ca 6000 av deres titler.

Hvordan foregår det rent praktisk for deg som forsker?
Kort fortalt: du velger open access og legger inn NIH som tilhørighet ved innsending av artikkel. Biblioteket vil så motta epost fra forlaget og godkjenner open access.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Elin Hecker på biblioteket.
    

Open access-fond

Midler tildeles fortløpende etter først til mølla-prinsippet.
NB! I 2020 blir det kun innvilget støtte til publisering i rene open access-tidsskrifter.

 • Send søknad idet artikkelen er akseptert
  SØKNADSSKJEMA [pdf]
 • Korresponderende forfatter må ha tilhørighet NIH i artikkelen
 • Tidsskriftet må være godkjent på nivå 1 eller 2 i NSDs Database
 • Er selve tidsskriftet open access, må det være registrert i DOAJ

Mer informasjon finner du i retningslinjene for tildeling [pdf]. Ta kontakt med Elin Hecker på biblioteket hvis du har noen spørsmål.
    

Rabatt på publiseringsavgiften i Frontiers-tidsskrifter

For 2020 får vi 10% rabatt på publiseringsavgiften (APC) for tidsskrifter utgitt av Frontiers. Forlagets utgivelser er rene open access-tidsskrifter - se liste over tidsskriftene.
   

Open access-ikonet. Illustrasjon. Open access-policy ved NIH, i Norge og i Europa

I september 2014 vedtok NIH en policy for åpen tilgang til forskningsresultater [pdf]:

Norges idrettshøgskole har som mål at majoriteten av NIHs artikler skal være åpent tilgjengelig via Open access-kanaler, det vil si enten i Open access-tidsskrifter eller i Brage, NIHs institusjonelle arkiv. Samtlige masteroppgaver og ph.d.-avhandlinger skal arkiveres i Brage.

EUs Horizon 2020-program krever fri tilgang til resultater, og de fleste land i den vestlige verden jobber mot, eller har, en policy på fri tilgang til offentlig finansiert forskning (nasjonalt og på hver enkelt institusjon). Fra juni 2014 krever Norges forskningsråd at artikler fra forskning finansiert av dem, skal være åpent tilgjengelig – enten i Open access-tidsskrifter eller i institusjonelt arkiv. Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024, og har fastsatt retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.
   

60 prosent tilgjengelig i Brage

NIH har hatt det institusjonelle arkivet Brage siden 2008, og ca. 60 prosent av NIHs artikler ligger åpent tilgjengelig der. Publisering i Open access-tidsskrifter øker ved NIH, men her kan en høy forfatterbetaling være et hinder. Hvis du har noen spørsmål kan du kontakte Elin Hecker på biblioteket.