International journal of physical education

Biblioteket abonnerer på tidsskriftet International journal of physical education - både elektronisk og trykt utgave. De enkelte hefter/nummer finner du her.

Filene har passordbeskyttelse, og passordet får alle NIH-studenter og -ansatte ved å logge seg inn i Oria og søke opp tidsskriftet.

2020 vol 57 
nr 1     nr 2     nr 3     nr 4

2019 vol 56 
nr 1     nr 2     nr 3     nr 4

2018 vol 55 
nr 1     nr 2     nr 3     nr 4

2017 vol 54
nr 1     nr 2     nr 3     nr 4

2016 vol 53
nr 1     nr 2     nr 3     nr 4

2015 vol 52
nr 1     nr 2     nr 3     nr 4

2014 vol 51
nr 1     nr 2     nr 3     nr 4

2013 vol 50
nr 1     nr 2     nr 3     nr 4

2012 vol 49
nr 1     nr 2     nr 3     nr 4

2011 vol 48
nr 1     nr 2     nr 3     nr 4

2010 vol 47
nr 1     nr 2     nr 3     nr 4

2009 vol 46
nr 1     nr 2     nr 3     nr 4