Søke etter litteratur

Søke etter litteratur

Biblioteket gir opplæring i databasesøk, og tider for dette ser du på timeplanen. Databasene det gis opplæring i: 

En liste over flere databaser finner du her.

Hva er en vitenskapelig artikkel?

Universitetsbiblioteket på Karolinska insitutet har laget en god side om hva en vitenskapelig artikkel er.

Illustrasjon av pc-tastatur
Bilde av SurveyHacks