For studenter - test

Pensum - Søke etter litteratur - Hva er en vitenskapelig artikkel - Bestille bøker og artikler - Bøker om det å skrive - Skrivehjelp på internett - EndNote - APA-veiledning - Masteroppgaven - Bilder som fritt kan brukes - Tilgang hjemmefra/off campus

Tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser (ebøker, tidsskrifter, databaser) får du ved å installere en VPN-klient.

Pensum

Studieplaner finner du studiet ditt. Nederst på siden finner du pensum-listen, og der kan du klikke på Oria-lenkene for å se om bøkene er ledige. Se også video om hvordan finne pensum.
På www.akademika.no/nih kan du kjøpe pensum.

Illustrasjon av bøker

Søke etter litteratur

Biblioteket gir opplæring i databasesøk, og tider for dette ser du på timeplanen. Databasene det gis opplæring i: 

En liste over flere databaser finner du her.

search.jpg
Bilde av SurveyHacks

Hva er en vitenskapelig artikkel?

Universitetsbiblioteket på Karolinska insitutet har laget en god side om hva en vitenskapelig artikkel er.

Lurer du på om en artikkel eller bok er fagfellevurdert? For begge dokumenttyper kan du bruke HKDIRs kanalregister for å sjekke - https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/Forside. Søk på tidsskrifttittel eller forlagsnavn, f.eks. Gyldendal Akademisk og klikk deg frem til informasjon om forlaget:

kanalregister.jpg

Det forutsetter at forlaget eller tidsskriftet er en godkjent publiseringskanal. Hvis man kommer over noe som ikke finnes i registeret, kan man ofte finne info om fagfellevurdering / peer review på tidsskriftets eller forlagets hjemmeside.

Bestilling av bøker og artikler

Ansatte og studenter kan i Oria kostnadsfritt bestille artikkelkopier og bøker biblioteket ikke har.

Når du har funnet boken eller artikkelen i Oria, må du sjekke om biblioteket har boken eller tidsskriftet (se under "Finn og bestill"). Hvis ja, må du selv finne frem dokumentet på hylla. Mer informasjon om tidsskrifter og finne frem/bestille.

Hvis nei, må du bestille kopi av artikkelen eller lån av boken. Logg inn på MIN KONTO med NIH-brukernavn/passord. Under informasjonen om dokumentet, velger du "Finn og bestill" og klikker "Bestill dokument" nederst i bestillingsskjemaet.

I de mest brukte databasene på NIH finner du et Oria-ikon, og dette kan du klikke på for å komme til bestillingsskjermen:
   
NIH Oria-ikonet
   
Bibsysx pubmed.jpg     (i PubMed)

Finner du ikke Oria-ikonet? Da må du søke i Oria etter  tidsskriftet artikkelen står i.

NB! Du søker automatisk i NIH-bibliotekets base - bytt til alle norske universitet- og høgskolebibliotek hvis du ikke får treff i NIH-bibliotekets base:
image2ccjs.png

Finner du ikke artikkelen/tidsskriftet i Oria eller via databaser, kan du velge "Finner ikke?" i menyen øverst i skjermbildet i Oria for å få et tomt bestillingskjema, og kan fylle inn informasjon om artikkelen du ønsker:
imagewmomf.png

Det tar gjennomsnittlig 2-3 dager å skaffe en artikkel, og du får beskjed på sms eller epost når den kan hentes i studentposthyllene (ved utlånsautomaten i biblioteket) eller ansattposthyllene.

Bøker tar gjennomsnittlig 4 dager å skaffe, og du får beskjed på sms eller epost når du kan hente boken i biblioteket.

Skrivehjelp

Skrivehjelp på internett:

  • VIKO - fra NTNU Universitetsbiblioteket
  • Søk og skriv - finansiert av Nasjonalbiblioteket

Bøker om det å skrive:
Her finner du en oversikt over bøker om det å skrive som biblioteket har i samlingen sin.

skrive.jpg

EndNote - referansehåndteringsverktøy

EndNote hjelper deg å holde oversikt over referanser, gjør det enkelt å sette inn siteringer og lage litteraturliste.

Vi anbefaler bruk av EndNote for studenter på masternivå. NIH tilbyr dette programmet til alle masterstudenter.

Mer informasjon om programmet og hvordan laste det ned, finner du på EndNote-hjelpesiden.

EndNote.jpg

APA-veiledning

Du skal oppgi kilder til litteraturen du bruker for å anerkjenne andre forfatteres bidrag og for at leseren skal kunne finne kildene dine.

APA-standarden er en oppskrift på hvordan kildehenvisninger og litteraturlister skal se ut. Ved NIH er det obligatorisk å bruke APA-standarden for alle studenter (ikke master) ved hjemmeeksamener og skriftlige oppgaver/eksamener.

Mer informasjon finner du på APA-hjelpesiden.

apabar.jpg

Masteroppgaven - mal, klausulering og retting av feil etter trykking

Fra våren 2015 er masteroppgaver fra NIH kun tilgjengelig elektronisk i arkivet Brage, og ikke i papir i biblioteket. Du finner en liste over de nyeste masteroppgavene her

Mastermalen

Alle NIH-studenter skal bruke skolens mal for utforming av masteroppgaven, og den finnes her: For studenter - Innlevering av masteroppgave. Her finner du også mer informasjon om oppmelding, innlevering m.m.

Klausulering

Masteroppgavene kan av ulike grunner unntas offentligheten i en periode. Student og veileder fyller ut skjema i forbindelse med innlevering av oppgaven, og leverer det til biblioteket. Velg riktig skjema under:

Endre feil i masteroppgaven

Hvis du oppdager feil i masteroppgaven din etter innlevering, kan du lage et errata-dokument som legges inn i Brage. Dokumentet skal inneholde henvisning til sidetall og hva som er feil. Send errata-dokumentet til brage@nih.no.

info_bilde.jpg