For studenter

Pensum - Søke etter litteratur - Hva er en vitenskapelig artikkel - Bestille bøker og artikler - Bøker om det å skrive - Skrivehjelp på internett - EndNote - APA-veiledning - Masteroppgaven - Bilder som fritt kan brukes - Tilgang hjemmefra/off campus

Tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser (ebøker, tidsskrifter, databaser) får du ved å installere en VPN-klient.

Pensum
Søke etter litteratur
Hva er en vitenskapelig artikkel [ekstern lenke]
Bestille bøker og artikler
Bøker om det å skrive [ekstern lenke] 
Skrivehjelp på internett
EndNote
APA-veiledning
Masteroppgaven
Bilder som fritt kan brukes

Hvordan finne pensum?

I Studieplaner finner du studiet ditt. Nederst på siden finner du pensum-listen, og der kan du klikke på Oria-lenkene for å se om bøkene er ledige. Se også video om hvordan finne pensum.
På www.akademika.no/nih kan du kjøpe pensum.

Søke etter litteratur

Biblioteket gir opplæring i databasesøk, og tider for dette ser du på timeplanen. Databasene det gis opplæring i:

En liste over flere databaser finner du her.

Skrivehjelp på internett

VIKO - fra NTNU Universitetsbiblioteket
Søk og skriv - finansiert av Nasjonalbiblioteket

Bilder du fritt kan bruke

Mange bilder er beskyttet av opphavsrett, slik at du må søke om tillatelse for å bruke dem. Men du kan enkelt finne bilder som kan brukes fritt i oppgaver, f.eks. hos Flickr.

Du kan også søke opp bilder til fritt bruk i Google ved å legge til "creative commons" i søket (valg under "Tools"). Husk da å se etter lisensinformasjon (må du f.eks. kreditere fotograf/den som eier bildet?). I eksempelet under, er lenken til lisensen godt synlig (rød firkant): 

imageznhz.png
© Welterberger, https://thenounproject.com/term/football-shot/1532071/