For studenter

Pensum - Søke etter litteratur - Hva er en vitenskapelig artikkel - Bestille bøker og artikler - Bøker om det å skrive - Skrivehjelp på internett - EndNote - APA-veiledning - Masteroppgaven - Bilder som fritt kan brukes - Tilgang hjemmefra/off campus

Tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser (ebøker, tidsskrifter, databaser) får du ved å installere en VPN-klient.

Pensum
Søke etter litteratur
Hva er en vitenskapelig artikkel [ekstern lenke]
Bestille bøker og artikler
Bøker om det å skrive [ekstern lenke] 
Skrivehjelp på internett
EndNote
APA-veiledning
Masteroppgaven
Bilder som fritt kan brukes

Hvordan finne pensum?
Studieplaner finner du studiet ditt. Nederst på siden finner du pensum-listen, og der kan du klikke på Oria-lenkene for å se om bøkene er ledige. Se også video om hvordan finne pensum.
På www.akademika.no/nih kan du kjøpe pensum.

Søke etter litteratur
Biblioteket gir opplæring i databasesøk, og tider for dette ser du på timeplanen. Databasene det gis opplæring i:

En liste over flere databaser finner du her.

Skrivehjelp på internett
VIKO - fra NTNU Universitetsbiblioteket
Søk og skriv - finansiert av Nasjonalbiblioteket

Bilder du fritt kan bruke
Mange bilder er beskyttet av opphavsrett, slik at du må søke om tillatelse for å bruke dem. Men du kan enkelt finne bilder som kan brukes fritt i oppgaver, f.eks. hos Free digital photos og Flickr. Du kan også søke opp bilder til fritt bruk i Google ved å legge til "creative commons" i søket.