Serviceerklæring

Vi ønsker at alle våre brukere får god service og kvalitet på tjenestene vi tilbyr. Nedenfor finner du en oversikt over hva du kan forvente av oss, og hva vi forventer av deg som bruker.

Biblioteket vil arbeide for:

 • at det skal være enkelt for studentene å bruke biblioteket
 • at studentene skal oppfatte biblioteket som en service-institusjon som setter studenten i sentrum
 • å sikre god tilgang til litteratur og tjenester innenfor de rammer som er tilgjengelige
 • å sikre tilgang til elektroniske informasjonstjenester i biblioteket og via høgskolens nettverk
 • å gi studentene faglig kompetent veiledning å tilby opplæringsprogrammer i bruk av bibliotekets tjenester
 • å utvikle biblioteket til et godt studiemiljø hvor studentene kan få tilgang til læringsressurser, nødvendige redskaper, veiledning og arbeidsplasser
 • at fjernstudenter/desentraliserte studieopplegg skal ha samme kvalitet på bibliotektjenestene som øvrige studenter

Biblioteket forutsetter at studentene:

 • følger de regler biblioteket har nedfelt til felles beste for studenter og ansatte
 • setter seg inn i de muligheter som biblioteket gir og de informasjonskilder de enkelte studier benytter seg av, ved egeninnsats eller ved å følge de kurstilbudene biblioteket tilbyr
 • bidrar til å opprettholde og videreutvikle biblioteket som et attraktivt studiemiljø
 • ikke fjerner materiale fra biblioteket uten at dette er forsvarlig registrert
 • tar hensyn til andre brukere av biblioteket slik at alle får tilgang til bibliotekets tjenester