Endre innstillinger før du tar i bruk EndNote

Åpne eller lage nytt bibliotek
Start EndNote, og åpne et eksisterende bibliotek eller lag et nytt:

  • Åpne et bibliotek: File -> Open -> Open Library
  • Lage et nytt bibliotek: File -> New...
    Gi biblioteket et navn og velg hvor du vil lagre det - enten på minnepenn eller på pc/Mac'ens harddisk (ikke velg skylagring).

Dublettkontroll
Sett på dublettkontroll ved å klikke på:
- Windows: Edit > Preferences > Duplicates
- Mac: EndNote >Preferences>Duplicates

Dette vinduet kommer opp:
Bilde av innstillinger for duplikatkontroll i EndNote

  • Hak av Volume og Issue i boksen (forfatter, tittel og år er allerede haket av).
  • Du kan også velge hvilken informasjon som skal være synlig i biblioteket, som forfatternavn, publikasjonsår og tittel. Velg Display Fields i menyen på venstre side.

Klikk OK eller Apply til slutt.