Tips hvis alt ser rart ut med referansene i Word

Trykk på ALT + F9 på tastaturet.