Ta bort forfatternavn eller årstall fra referansen i Word

I noen tilfeller kan det være aktuelt å redigere referanser i en tekst i forhold til standard format, f. eks. skjule årstall eller forfatter fordi det allerede fremgår av setningsinnholdet, legge til et spesifikt sidetall eller en kommentar:

  • Windows: Marker referansen som skal redigeres og klikk Edit & Manage Citations på verktøylinja.
  • Mac: Marker referansen som skal redigeres og klikk Citations -> Edit & Manage Citations på verktøylinja.

I nedtrekksmenyen kan du velge f. eks. Exclude Author eller Exclude Year:

imageevbc9.png