Referansen blir satt inn med tegn som { } og #

Den automatiske formateringen er slått av. Den får du på igjen ved å klikke på Update citations and bibliography på Endnotes verktøylinje i Word:

image025xy.png

Blir nye referanser satt inn uformatert, mens de gamle er formaterte er det fordi Instant formatting er slått av. Den kan du slå på igjen ved å gå til EndNotes verktøylinje i Word - klikke på Instant formatting is off – og velge Turn Instant formatting on:

image3v1vq.png