Output-style

For å gjengi og oppgi kilder er standarden til American Psychological Association (APA 7th ed.) vedtatt brukt for bacheloroppgaver og anbefalt brukt for masteroppgaver ved Norges idrettshøgskole.

I EndNote-biblioteket

  • Windows: Velg stil fra nedtrekksmenyen
  • Mac: Merk en referanse og velg Preview visning for å se og skifte stil.

I Word

Klikk på nedtrekksmenyen for å forandre stil i dokumentet.