Norske stiler

Du kan laste ned norske versjoner av APA-stilen til EndNote. Du finner oppdaterte stiler på Units nettside om Norsk APA referansestil

Åpne fila i EndNote, og velg Save As og deretter Save for å lagre stilen.