Legge referanser i EndNote

Når du har funnet referanser du vil legge inn i EndNote, kan du gjøre det på flere måter:

  • Importere referanser lagret til fil
  • Direkte eksport fra databaser (som PubMed, SPORTDiscus, Web of Science) og tidsskrifter på Internett
  • Laste inn referanser fra Internett direkte fra EndNote
  • Legge inn referanser manuelt.

NB! Husk å stille inn riktig for stil både i EndNote og i Word-dokumentet.

Her er en veiledning for hvordan legge referanser i EndNote:
Veiledning fra Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus, se sidene 17-36