Lagring av biblioteket

Gi biblioteket ditt et navn og velg hvor du vil lagre det.

Ansatte bør lagre biblioteket på sitt H-område eller på maskinens harddisk.

Studenter bør lagre biblioteket på pc/Mac'ens harddisk.

IKKE VELG SKYLAGRING!