Konvertering fra Reference Manager 12 til EndNote

I EndNote kan du åpne og konvertere en Reference Manager 12-fil direkte i EndNote. Velg fra toppmenyen:
File -> Open -> Open Library

Velg filtype: ”Reference Manager Databases (* .rmd)”

Finn fram til Reference Manager-databasen du vil konvertere, og merk Reference Managerfilen (med etternavn.rmd). Klikk på Open.

I dialogboksen som kommer opp, velg Convert for å konvertere direkte – velg navn og filplassering for det nye EndNote-biblioteket som opprettes, og klikk på Save. Hvis du velger Customize kan du manuelt knytte visse referanse-typer og felter i Reference Manager til visse referanse-typer og felter i EndNote. Dette kan være nyttig dersom du har lagt inn egendefinerte referanse-typer og -felter du vil ta vare på, som f.eks. egne emneord.

Lagre det nye EndNote-biblioteket ved å klikke på Save i dialogboksen «Save Converted Library as». Biblioteket får samme navn som RefMan-basen hvis du ikke velger et annet. Når konverteringen er fullført, viser EndNote en dialogboks hvor du får spørsmålet «Would you like to convert your file attachment links to relative for this EndNote Library?» Hvis du klikker Yes vil eventuelle fil-vedlegg fra Reference Manager-basen bli forsøkt knyttet til referansene i det nye EndNote-biblioteket. Ref ID-numre i RefMan blir kopiert til Label-feltet i EndNote.