Innstillinger før du tar i bruk EndNote

Start med å åpne programmet EndNote, og åpne et eksisterende bibliotek eller lag et nytt:

  • Åpne et bibliotek: File -> Open -> Open Library
  • Lage et nytt bibliotek: File -> New...
    Gi biblioteket et navn og velg hvor du vil lagre biblioteket. Det anbefales at du lagrer biblioteket på ditt H-område eller på en minnepenn (ikke bruk skylagring).

Sett på dublettkontroll ved å klikke på:
Windows: Edit > Preferences > Duplicates
Mac: EndNote > Preferences > Duplicates

Du får opp dette vinduet:
   
imagee1iaj.png

Hak av for Volume og Issue i boksen (forfatter, tittel og år er allerede haket av).

Hak av Automatically discard duplicates under Online Search Results for å aktivere dublettkontrollen.

I denne boksen kan du også velge hvilken informasjon som skal være synlig i biblioteket, som forfatternavn, publikasjonsår og tittel. Velg Display Fields i menyen på venstre side.

Klikk OK eller Apply til slutt.