Importere tidsskriftlister

Når du legger inn referanser, vil du av og til oppleve at du kun får med forkortelse på tidsskriftnavnene. I APA-stilen skal du ha med full tidsskrifttittel. For å endre dette, må du importere tidsskriftlister som kobler sammen full tittel og standard forkortelse.

Velg Tools -> Define Term Lists:

imagebrei3.png

Velg fanekortet Lists og merk Journals. Klikk på Import List for å importere tidsskriftlisten.

Hent listen fra C: -> Program Files (x86) -> Endnote -> Term Lists

Velg liste og klikk på Open.