Hvem får EndNote på NIH?

Alle ansatte og studenter kan få EndNote.

Studenter får tilsendt installasjonsfil ved å følge instruksjonene på www.alfasoft.com/no/nih.

Ansatte finner informasjon på Innersvingen.

Se installasjons-veiledninger:

NIH har ”site-license” på EndNote, og det vil si at NIH har et ubegrenset antall lisenser til programmet.