Forfatternavn kommer inn feil ved innsetting av referanse i Word

Hvis du har flere referanser fra samme forfatter i biblioteket, må du passe på at forfatternavnet er lagt inn på lik måte på hver referanse. Hvis ikke, vil EndNote se det samme navnet som ulike navn, og legg inn initialer eller fornavn i referansen i teksten.