Flytte biblioteket til en annen maskin

Du kan også lage et komprimert EndNote-bibliotek (Compressed Library), hvor både .enl – og .Data-filen pakkes sammen til én enkelt fil. Det gjør det enkelt å for eksempel flytte biblioteket til en annen maskin, lagre på minnepinne eller sende det som vedlegg til epost.
Det gjøres på denne måten:

 1. Velg File > Compressed Library .enlx
     
  image72dvp.png
    
 2. Bruk valgene som er foreslått for å lagre hele biblioteket. Hvis du derimot vil lagre uten fil-vedleggene, eller med kun utvalgte referanser, kan du velge det her.
     
 3. Klikk Next, og angi plassering for det komprimerte biblioteket.
     
  Det komprimerte EndNote-biblioteket får samme navn som den opprinnelige biblioteks-filen med endelsen .enlx, og kan behandles som en vanlig EndNote-fil. Når programmet åpner en slik fil, vil det pakke ut det opprinnelige bibliotekets .enl-fil og .Data-mappe på samme sted som .enlx-filen er lagret.
    
  Sikkerhetskopien kan lagres i skylagringstjenester, men før den åpnes må den flyttes til område på maskina.