Få rett format på organisasjonsnavn i Word

Gå inn på referansen i EndNote og sett et komma bak organisasjonens navn, for eksempel:

Helsedirektoratet,

Gå tilbake til Word-dokumentet og velg Update Citations and Bibliography.