Deaktivere eller fjerne EndNote-koder for klargjøring av manuskript

Når du skal sende et manus til en utgiver for publisering, ønskes det ofte at det blir sendt uten feltkodene fra EndNote som ligger i manuset. Du kan deaktivere kodene på denne måten:

  • Klikk på Preferences i EndNotes verktøylinje i Word
  • Fjern haken ved Enable Instant Formatting on new Word documents

Når du er helt ferdig med å skrive, fjerner du feltkodene til EndNote fra Word-dokumentet ditt.

NB! Det er veldig viktig at du beholder en kopi av Word-dokumentet ditt med feltkoder i tilfelle det har blitt noe feil, eller du skal endre på noe!

For å fjerne feltkodene gjør du følgende:

  • Åpne Word-dokumentet ditt
  • På EndNote-verktøylinjen velger du
    PC: Convert Citations and Bibliography -> Convert to Plain Text
    Mac: Tools -> Convert to Plain Text

Du får opp en boks der det står at det lages en kopi av dokumentet, og denne kopien har ikke feltkoder fra EndNote. Du må lagre kopien. Original-dokumentet har fortsatt EndNote-kodene.