Biblioteket i EndNote

En EndNote-fil kalles et bibliotek (library). Det er en database som inneholder egne definerte felt for hver referanse. En referanse kan vise til alle mulige kildetyper (reference types), som en tidsskriftartikkel, ei bok eller et nettsted.

Ett EndNote-bibliotek består av to filer:

  • Fil med .enl etter navnet. Dette er indeks-filen til biblioteket og kjennetegnes av EndNotes ikon. Biblioteket kan åpnes fra denne filen.
  • Fil med .Data etter navnet. Denne mappen inneholder alle filer i biblioteket (pdf-filer av artikler eller figurer og bilder som legges ved referansene i biblioteket). Alle fil-vedlegg kopieres automatisk til denne mappen.

Man må ha begge disse filene for at biblioteket skal fungere, og de må være lagret på samme sted. Husk derfor å kopiere begge to når du skal ta backup eller flytte databaser.