Åpne EndNote-biblioteket etter installering av ny versjon av EndNote på samme maskin

Har du installert en ny versjon av EndNote på maskinen og allerede har et EndNote-bibliotek, kan du åpne det ved å velge File -> Open Library.

I boksen som kommer opp kan du søke og finne biblioteket på din maskin. Om du får spørsmål om du vil konvertere biblioteket, svarer du ja.