Svar på de vanligste spørsmål og problemer med EndNote

Hvem får EndNote på NIH?
Operativsystem
Biblioteket i EndNote
Lagring av databasene
Backup / sikkerhetskopi
Innstillinger før du tar i bruk EndNote
Finn fulltekst
Legge referanser i EndNote
Flytte biblioteket til en annen maskin
Åpne EndNote-biblioteket etter installering av ny versjon av EndNote på samme maskin
Konvertering fra Reference Manager 12 til EndNote
EndNote – verktøylinje i Word
Hvordan installere EndNote-verktøylinje i Word på Mac
Verktøylinjen er synlig, men virker ikke (behandle deaktiverte elementer
Forfatternavn kommer inn feil ved innsetting av referanse i Word
Få rett format på organisasjonsnavn i Word
Tips hvis alt ser rart ut med referansene i Word
Referansen blir satt inn med tegn som { } og #
Output-style
Norske stiler
Importere tidsskriftlister
Ta bort forfatternavn eller årstall fra referansen i Word
Deaktivere eller fjerne EndNote-koder for klargjøring av manuskript