Eksport fra Oria til EndNote

Fra Oria kan du eksportere referanser direkte til et EndNote-bibliotek.

Ha ditt EndNote-bibliotek åpent. Gjør et søk i Oria og merk treffene du ønsker å eksportere. Disse legger seg i "Lagrede treff" øverst til høyre i Oria. Ønsker du å lagre flere treff før du eksporterer, kan du stjernemerke treffene.

  1. Klikk på "Lagrede treff".
  2. På siden som kommer opp, merker du treff i "Kurv" (til venstre), velger "Send til EndNote" i nedtrekksmenyen og klikker på "Utfør"-knappen til høyre på sida.
  3. Klikk "OK" i boksen som kommer opp.
  4. I neste boks haker du av for "Gjør dette automatisk fra nå av", og klikk "OK".