Referanseverktøy

EndNote hjelper deg å holde oversikt over referanser, gjør det enkelt å sette inn siteringer og lage litteraturliste.

EndNote-ikonet oppå en bunke papirer. Illustrasjon.

 Her kan du laste ned norsk APA-stil, bokmål

Biblioteket har laget en EndNote FAQ [PDF], og du finner flere hjelpemidler her:

Har du fremdeles spørsmål? Ta kontakt med Karianne Hasledalen på biblioteket.

Endre innstillinger før du bruker EndNote

Åpne eller lage nytt bibliotek
Start EndNote, og åpne et eksisterende bibliotek eller lag et nytt:

  • Åpne et bibliotek: File -> Open -> Open Library
  • Lage et nytt bibliotek: File -> New...
    Gi biblioteket et navn og velg hvor du vil lagre det - enten på minnepenn eller på pc/Mac'ens harddisk (ikke velg skylagring).

Dublettkontroll
Sett på dublettkontroll ved å klikke på:
- Windows: Edit > Preferences > Duplicates
- Mac: EndNote X7>Preferences>Duplicates

Dette vinduet kommer opp:
Bilde av innstillinger for duplikatkontroll i EndNote

  • Hak av Volume og Issue i boksen (forfatter, tittel og år er allerede haket av).
  • Hak av Automatically discard duplicates under Online Search Results for å aktivere dublettkontrollen.
  • Du kan også velge hvilken informasjon som skal være synlig i biblioteket, som forfatternavn, publikasjonsår og tittel. Velg Display Fields i menyen på venstre side.

Klikk OK eller Apply til slutt.