Masteroppgaven

Fra våren 2015 er masteroppgaver fra NIH kun tilgjengelig elektronisk i arkivet Brage, og ikke i papir i biblioteket. Du finner en liste over de nyeste masteroppgavene her

Klausulering

Masteroppgavene kan av ulike grunner unntas offentligheten i en periode. Student og veileder fyller ut skjema i forbindelse med innlevering av oppgaven, og leverer det til biblioteket. Velg riktig skjema under:

Endre feil i masteroppgaven

Hvis du oppdager feil i masteroppgaven din etter innlevering, kan du lage et errata-dokument som legges inn i Brage. Dokumentet skal inneholde henvisning til sidetall og hva som er feil. Send errata-dokumentet til brage@nih.no.