Lesesal

Lesesalen er adskilt fra biblioteket og har egne åpningstider: hverdager 8.00 - 21.30 / lørdag og søndag 9.00-17.00

Regler for bruk av lesesalen

§ 1
Lesesalen er åpen for alle studenter ved Norges idrettshøgskole. Dersom det er plass kan også studenter ved andre utdannings-institusjoner få tilgang.

§ 2 
Det skal være stille på lesesalen, det er ikke tillatt å prate. La ikke pc-bruk forstyrre andre.

§ 3
Lesesalens åpningstider står oppslått utenfor lesesalen, og lesesalen må være forlatt før stengetid.

§ 4
Det er ikke mulig å reservere fast plass på lesesalen. Kun 2.års masterstudenter og de som er i ferd med å avslutte oppgaven etter 2.år kan få fast plass (i den innerste delen av lesesalen). Kontakt biblioteket for tildeling av plass.

§ 5
Plassen skal ryddes når den forlates for dagen.

§ 6
Det er ikke tillatt å spise på lesesalen.