Låneregler

Studenter/ansatte ved NIH og enkeltpersoner over 18 år, kan fritt låne i biblioteket, samt bruke samlingene og elektroniske tjenester på stedet.

Hvis du som privatperson ikke har anledning til å komme til biblioteket, må du bestille bøker og artikler via eget folkebibliotek eller Nasjonalbiblioteket. Alle lånere må ha med lånekort, evt. annen legitimasjon, når de skal låne.

 1. For studenter gjelder studentkortet som lånekort, ansatte ved NIH bruker ansattekortet. Eksterne lånere får egne lånekort.

 2. Låner er ansvarlig for at kontaktinformasjonen er oppdatert, og plikter å gi beskjed om adresseforandring. Det gjelder også endring av e-postadresse og telefon. Studenter melder selv adresseendring på StudentWeb.

 3. Ordinær lånetid er 6 uker, men deler av samlingen kan ha annen utlånstid.

 4. Bøker fra pensumsamlingen kan lånes for én dag (dagslån) og kan ikke reserveres. Bøkene må innleveres før høgskolens stengetid. Brudd på denne regelen kan medføre innskrenkning av lånerettigheter. Leverer du boka 1 dag for sent, mister du dine lånerettigheter 1 dag osv.

 5. Lån fra bibliotekets samlinger kan fornyes inntil 3 ganger dersom ikke annen låner venter. En kan fornye selv via MIN KONTO i Oria (pålogging øverst i høyre hjørne, samme brukernavn og passord som på NIH-nettverket / Canvas).

 6. Hvis en fortsatt ønsker å låne boka etter 3 fornyinger, må boka fremvises i biblioteket før den kan lånes på nytt.

 7. Innkalt materiale må leveres straks. Låner blir sperret for nye lån ved 3. gangs purring (se også pkt. 4). Når forfalte lån er tilbakelevert eller erstatningsbeløp er betalt, får låner tilbake lånestatus.

 8. Hvis en selv ikke får fornyet innlånte bøker fra andre bibliotek (via MIN KONTO i Oria), kan de dessverre ikke fornyes. Det forutsettes at eierbibliotekets låneregler følges.

 9. Tidsskrifter og aviser er ikke til utlån. Kopimaskin er tilgjengelig i biblioteket.

 10. Låner er ansvarlig for alle lån registrert på sitt kort.

 11. Tap eller skade på materiale medfører erstatningsansvar. Tapt materiale erstattes med et behandlingsgebyr på kr. 250,- pluss bokens pris. Skader/reparasjon dekkes av låner.

 12. Brudd på lånereglene kan medføre tap av lånerett og andre tjenester.