Møterom Kringla

Kringla er i biblioteket, og har plass til åtte personar.

Bilde av møterom Kringla

Rommet har skjerm med moglegheit for tilkopling av pc.

Reglar for bruk:

  1. Studentar reserverer Kringla ved å henvende seg i skranken
  2. Tilsette på NIH kan sjølve leggje inn reservasjon i Outlook
  3. Vert ikkje nøkkelen til Kringla henta innan 15 minutt etter at rommet er reservert, vert reservasjonen oppheva og «fyrste mann til mølla» gjeld
  4. Grupper går framføre enkeltpersonar ved bruk av rommet

Eksamen overstyrer alle andre avtalar!