Kontaktbibliotekar

Hvert institutt har en kontaktbibliotekar. På den måten kan instituttene bli kjent med bibliotekets ressurser og tjenester, samtidig som de kan bidra til faglig utvikling av bibliotekets samlinger.

En kontaktbibliotekar kan bistå med:

  • Opplæring i bruk av elektroniske tidsskrifter og elektroniske bøker
  • Opplæring i EndNote og søk i databaser (databaseliste)
  • Bidra i instituttets undervisningsarbeid
  • Generell orientering om bibliotekets tjenester for nyansatte

Instituttenes kontaktbibliotekarer:
- Institutt for fysisk prestasjonsevne: Dag Ivar Uri
- Institutt for idrettsmedisinske fag: Anne Grethe Gabrielsen 
- Institutt for idrett og samfunnsvitenskap: Karianne Hasledalen og Elin Hecker
- Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier: Turid Midtbø