Kontaktbibliotekar

Hver seksjon har en kontaktbibliotekar. På den måten kan seksjonene bli kjent med bibliotekets ressurser og tjenester, samtidig som de kan bidra til faglig utvikling av bibliotekets samlinger.

En kontaktbibliotekar kan bistå med:

  • Opplæring i bruk av elektroniske tidsskrifter og elektroniske bøker
  • Opplæring i EndNote og søk i databaser (databaseliste)
  • Bidra i seksjonens undervisningsarbeid
  • Generell orientering om bibliotekets tjenester for nyansatte

Seksjonenes kontaktbibliotekarer:
- SFP: Dag Ivar Uri 
- SIM: Anne Grethe Gabrielsen 
- SCP: Elin Hecker
- SKP: Turid Midtbø
- SKS: Karianne Hasledalen