Forskerstøtte - test

Opplæring i litteratursøk - Bestille bøker og artikler - EndNote - APA-veiledning - Publisering og open access - Copyright-spørsmål - ISBN-nr - Tilgang hjemmefra/off campus

Tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser (ebøker, tidsskrifter, databaser) får du ved å installere en VPN-klient.

Opplæring i litteratursøk m.m.

Hvert institutt har en kontaktbibliotekar. På den måten kan instituttene bli kjent med bibliotekets ressurser og tjenester, samtidig som de kan bidra til faglig utvikling av bibliotekets samlinger.

En kontaktbibliotekar kan bistå med:

  • Opplæring i bruk av elektroniske tidsskrifter og elektroniske bøker
  • Opplæring i EndNote og søk i databaser (databaseliste)
  • Bidra i instituttets undervisningsarbeid
  • Generell orientering om bibliotekets tjenester for nyansatte

Instituttenes kontaktbibliotekarer:
- Fysisk prestasjonsevne: Dag Ivar Uri
- Idrettsmedisinske fag: Anne Grethe Gabrielsen 
- Idrett og samfunnsvitenskap: Karianne Hasledalen og Elin Hecker
- Lærerutdanning og friluftslivsstudier: Turid Midtbø

search.jpg
Bilde av SurveyHacks

Bestilling av bøker og artikler

Ansatte og studenter kan i Oria kostnadsfritt bestille artikkelkopier og bøker biblioteket ikke har.

Når du har funnet boken eller artikkelen i Oria, må du sjekke om biblioteket har boken eller tidsskriftet (se under "Finn og bestill"). Hvis ja, må du selv finne frem dokumentet på hylla. Mer informasjon om tidsskrifter og finne frem/bestille.

Hvis nei, må du bestille kopi av artikkelen eller lån av boken. Logg inn på MIN KONTO med NIH-brukernavn/passord. Under informasjonen om dokumentet, velger du "Finn og bestill" og klikker "Bestill dokument" nederst i bestillingsskjemaet.

I de mest brukte databasene på NIH finner du et Oria-ikon, og dette kan du klikke på for å komme til bestillingsskjermen:
   
NIH Oria-ikonet
   
Bibsysx pubmed.jpg     (i PubMed)

Finner du ikke Oria-ikonet? Da må du søke i Oria etter  tidsskriftet artikkelen står i.

NB! Du søker automatisk i NIH-bibliotekets base - bytt til alle norske universitet- og høgskolebibliotek hvis du ikke får treff i NIH-bibliotekets base:
image2ccjs.png

Finner du ikke artikkelen/tidsskriftet i Oria eller via databaser, kan du velge "Finner ikke?" i menyen øverst i skjermbildet i Oria for å få et tomt bestillingskjema, og kan fylle inn informasjon om artikkelen du ønsker:
imagewmomf.png

Det tar gjennomsnittlig 2-3 dager å skaffe en artikkel, og du får beskjed på sms eller epost når den kan hentes i studentposthyllene (ved utlånsautomaten i biblioteket) eller ansattposthyllene.

Bøker tar gjennomsnittlig 4 dager å skaffe, og du får beskjed på sms eller epost når du kan hente boken i biblioteket.

EndNote - referansehåndteringsverktøy

EndNote hjelper deg å holde oversikt over referanser, gjør det enkelt å sette inn siteringer og lage litteraturliste.

Mer informasjon om programmet og hvordan laste det ned, finner du på EndNote-hjelpesiden.

EndNote.jpg

APA-veiledning

Du skal oppgi kilder til litteraturen du bruker for å anerkjenne andre forfatteres bidrag og for at leseren skal kunne finne kildene dine.

APA-standarden er en oppskrift på hvordan kildehenvisninger og litteraturlister skal se ut. Ved NIH er det obligatorisk å bruke APA-standarden for alle studenter (ikke master) ved hjemmeeksamener og skriftlige oppgaver/eksamener.

Mer informasjon finner du på APA-hjelpesiden.

apabar.jpg

Publisering og open access

Når du skal publisere en artikkel, må du vurdere valg av tidsskrift og se på muligheten for open access-publisering. Du må også følge finansiørenes krav (Norges forskningsråd og EU).

Mer informasjon finner du på hjelpesiden for publisering og open access.

skrive.jpg

Bruk av artikler i doktoravhandlingen

Mange forlag har regler for bruk av artikler de har utgitt i sine tidsskrifter. Før innlevering av doktoravhandlingen må det undersøkes hva forlagene tillater – og i noen tilfeller må det innhentes tillatelse for bruk av artikler. 

Elin Hecker på biblioteket er behjelpelig med å avklare dette, og hun trenger en liste over dine papers (forfattere, tittel, tidsskrift, år) samt hvilken versjon av artiklene du skal bruke (innsendt, akseptert, siste tekstversjon eller tidsskriftets pdf-versjon). 

Dette bør gjøres før innlevering av avhandlingen (gjerne 1 måned før), da det noen ganger tar lang tid å få svar fra forlag.

info_bilde.jpg

Bruk av egne artikler i ResearchGate og lignende

Et vanlig spørsmål er om man kan legge en artikkel (tidsskriftets pdf-versjon) i sosiale nettverk som LinkedIn og ResearchGate. De fleste forlag tillater ikke at du bruker tidsskriftets pdf-versjon, men siste tekstversjon. Og distribusjon til kollegaer/forskere er ment i en mye mindre skala enn LinkedIn og ResearchGate.

Sjekk med forlaget først! www.howcanishareit.com er et nyttig verktøy for å finne ut hva som tillates. Finner du ikke svaret der, kan biblioteket hjelpe deg. 

Tips: Hvis forlaget sier nei til denne bruken, kan du heller lenke til artikkelen i Brage eller til sammendraget til artikkelen (på tidsskriftets hjemmeside).

Ta kontakt med Elin Hecker på biblioteket hvis du har spørsmål.

researchgate.jpg

linkedin.jpg

ISBN-nummer

Kontakt Ingvild Gillerdalen på Servicetorget hvis du trenger et nytt ISBN-nummer.

isbn.jpg