Bruk av artikler i avhandling

Mange forlag har regler for bruk av artikler de har utgitt i sine tidsskrifter. Før innlevering av doktoravhandlingen må det undersøkes hva forlagene tillater – og i noen tilfeller må det innhentes tillatelse for bruk av artikler. 

Elin Hecker på biblioteket er behjelpelig med å avklare dette, og hun trenger en liste over dine papers (forfattere, tittel, tidsskrift, år) samt hvilken versjon av artiklene du skal bruke (innsendt, akseptert, siste tekstversjon eller tidsskriftets pdf-versjon). 

Dette bør gjøres før innlevering av avhandlingen (gjerne 1 måned før), da det noen ganger tar lang tid å få svar fra forlag.